نمایندگی های طنین دانش

تبریز: چهارراه آبرسان، روبروی کوی اطبا، پاساژ گلدیس، طبقه زیرزمین، واحد ۲ – ۰۴۱۳۳۳۶۴۰۶

تبریز: چهارراه آبرسان، جنب بانک سینا، مهرگان سوم، ساختمان دانش، طبقه همکف، کتابفروشی آیین – ۰۴۱۳۳۳۴۱۰۱۱

تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، ابتدای روانمهر، بن بست دولتشاهی، ساختمان اندیشه، پخش ایده پرداز – ۰۲۱۶۶۹۶۶۷۶۵

تهران: میدان انقلاب، خیابان انقلاب، بعد از خیابان منیری جاوید، پاساژ کتابسرای اندیشه، طبقه همکف، واحد B9، کتابفروشی آوای ظهور – ۰۲۱۶۶۴۱۴۱۰۹

رشت: میدان شهرداری، خیابان امام، کتابفروشی مژده – ۰۱۳۳۳۲۳۵۵۷۵

رشت: میدان شهرداری، خیابان علم الهدی، کتابفروشی طاعتی- ۰۱۳۳۳۲۴۱۱۶۹

مسئولیت اجتماعی طنین دانش

– استفاده از بسته بندی کاغذی به جای نایلون های پلاستیکی در راستای حفاظت از محیط زیست

افتخارات طنین دانش

کتاب برگزیده آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸ – دیابت و فعالیت بدنی

کتاب شایسته تقدیر آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸ – فیزیولوژی ورزشی در بیماری های قلبی عروقی

کتاب شایسته تقدیر آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۹ – رشد حرکتی طبیعی و غیرطبیعی

دکتر مهدی آزادان مدیر مسئول

دکتر مهدی آزادان مدیر مسئول

ماموریت طنین دانش

ماموریت طنین دانش.

رسالت طنین دانش

رسالت طنین دانش

تاریخچه طنین دانش

طنین دانش، زیرمجموعۀ «مؤسسه علمی، آموزشی، فرهنگی آزادان» است که در سال ۱۳۹۳ تاسیس شده است.

همکاری با طنین دانش!

طنین دانش در زمینه های بازاریابی، ایجاد نمایندگی، صفحه آرایی، طراحی جلد و اپراتور چاپ و صحافی همکار می پذیرد.

خدمات طنین دانش برای شما

خدمات نشر

خدامت توزیع و پخش

خدمات تجهیز کتابخانه

خدمات صفحه آرایی

خدمات طراحی جلد